Betaling: Rejsens samlede pris betales enten samlet eller i rater efter nærmere aftale (se din bestilling). Beløbet indbetales på kontonr.: 5301 0479989. Husk at angive dit fulde navn. Ankerstjerne Rejser færdigbooker ikke rejsen på destinationen førend det aftalte beløb er indbetalt og modtaget. Afbestilling: Depositum refunderes ikke. Yderligere indbetalte beløb refunderes kun efter aftale. Ansvar: Du deltager i rejsen på eget ansvar. Ankerstjerne Rejser påtager sig ikke ansvar for skader der opstår på rejsen, fx i forbindelse med fald eller lign.  Forsikring: Ankerstjerne Rejser anbefaler på det kraftigste, at du tegner en rejseforsikring der dækker denne type rejse. Aflysninger: Aflyses hele rejsen inden afgang tilbagebetales det samlede indbetalte beløb. Aflyses elementer undervejs på rejsen pga. force majeure (ydre omstændigheder som Ankerstjerne Rejser ikke har indflydelse på, fx vejrforhold) ydes ingen erstatning.  Øvrige betingelser: Når du rejser på en grupperejse med Ankerstjerne Rejser gælder følgende betingelser:
  1. Dette er ikke en skolerejse. Du er selv ansvarlig for at møde op til aftalt tid og i aftalt kondition. Er du sent på den eller kan ikke finde vej, kontakter du rejselederen, så løser vi problemet.
  2. Voldelig, tåbelig og truende adfærd tolereres ikke. Ej heller racistiske kommentarer eller anden krænkende opførsel.
  3. Godt humør er et plus, men ikke et krav.
Rejsegarantifonden: Ankerstjerne Rejser er (naturligvis) registreret i Rejsegarantifonden med alt hvad dertil hører af sikkerhed og dækning. Vi har registreringsnummer 2889. Læs om Rejsegarantifonden her Rejseregler for indførsel af planter og planteprodukter Reglerne for indførsel af planter og planteprodukter fra lande uden for EU betyder, at det ikke er tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter fra rejser i lande udenfor EU, uden at disse følges af et plantesundhedscertifikat. Det gælder også for rejsende, som medbringer planter og planteprodukter i bagagen; ligesom reglerne også er gældende for mindre mængder af planter og planteprodukter. De eneste undtagelser fra disse regler er frugter af ananas, kokosnød, banan, durian og daddel, som frit kan indføres. Hvis du medbringer planter til plantning, herunder visse typer af frø til udsæd, fra lande udenfor EU, skal disse følges af et plantesundhedscertifikat og anmeldes til import. Varen vil derefter blive importkontrolleret af Landbrugsstyrelsen. Du skal være opmærksom på at der er udgifter forbundet med importkontrollen. Hvis du medbringer frugter, grøntsager, afskårne blomster eller andre levende plantedele, der ikke er bestemt til plantning, fra lande udenfor EU, vil der stadig være krav om plantesundhedscertifikat, men produkterne skal ikke anmeldes til import. Reglerne indebærer desuden, at flere typer af planter til plantning er omfattet af forbud mod import. Reglerne skyldes en EU-forordning, som kaldes Plantesundhedsforordningen og har til formål at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktion mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planteprodukter. I Importvejledningen kan du læse mere om importforbudte planter, særligt afsnit 2.4 (importforbud) og afsnit 2.2. og 2.3. om plantesundhedscertifikatpligtige produkter. Du finder vejledningen her: Vejledning om import af planter og planteprodukter Du kan læse mere om de specifikke regler på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her: Importregler for private Du finder svar på de mest stillede spørgsmål omkring importregler for privatpersoner her: FAQ importregler for private